Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


 Dobrovoľný hasičský zbor Rožkovany

 

Darovanie 2% dane z príjmu za rok 2017

 

Vážený občania obce Rožkovany, ale aj sympatizanti hasičstva z iných obcí.  Dobrovoľný hasičský zbor Rožkovany ,Vás prosí, o darovanie 2 % z dane z príjmu za rok 2017. 

Nenechajte štátu Vami ťažko zarobené peniaze a rozhodnite aspoň o 2 % z Vašej dane, komu ich dáte. 

DHZ Rožkovany  získané finančné prostriedky použije  na vybudovanie novej hasičskej zbrojnice, ktorá bude  konečne vyhovovať dobe a podmienkam uskladnenia moderného výstroja  a techniky. Na vybudovanie  zbrojnice  zlúčime finančné prostriedky Ministerstva vnútra, Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR,  obce a naše zdroje.

Aj vy sa na začiatku roka pýtate ako na darovanie 2% z dane vašej obľúbenej organizácii? Je to síce viackrokový proces, no o to jednoduchší.

Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti

Míľnikom  v tomto procese je 15. február 2018. Do tohto dňa potrebujú všetci zamestnanci- fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane).  

Dokedy  podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%?

Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2018, resp. 3. apríl 2018. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane,  tak potrebujete vypísať ešte tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní 2%.  Termín odoslania týchto   formulárov je 30. apríl 2018.  POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať.

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane z príjmu pre DHZ Rožkovany  za rok 2017 : https://uloz.to/!vf5BV6db1TTo/2-pdf

Ako na to :

  1.  Potvrdenie  o zaplatení dane môžete priniesť  na adresu Peter Petruf  Rožkovany 1, kde spolu vypíšeme  vyhlásenie o poukázaní 2 % dane a následne ja všetky vyhlásenia spoločne odnesiem na daňový úrad.
  2. Vyhlásenie si môžete stiahnuť z hore uvedenej adresy, vypísať chýbajúce údaje a odniesť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad spolu s potvrdením o zaplatení dane.

 

Všetkým darcom vopred  ďakujeme.

Výbor DHZ Rožkovany 

 

 

 

 

 

 

Založený v roku 1925

DHZ Rožkovany má 84 členov z toho 34 žien.Zbor získal medaily Za príkladnú prácu, Za zásluhy a Za mimoriadné zásluhy. Traja naši zosnulí členovia páni Čekan Matej,  Smetanka Rudolf a Bucko Florián boli držiteľmi titulu Zaslúžily člen DPO. Zbor vlastní zástavu, ktorú si zákúpil r. 2008. Historická zástava z r. 1938 sa nachádza v Šarišskom múzeu v Prešove. Členovia  sa starajú o techniku Iveco  Daily, PS 19, PS 15, PS 12, 2x PS8. 

Technika je uložená v dvoch zbrojniciach.

DHZ riadi deväť  členný výbor:  

    predseda : Petruf Peter

                                                               veliteľ : Rozkoš Marek

                                                      preventivár : Vinca Viktor

                                                 strojník : Nehila Ľuboš   

                                                   strojník : Maľarik Ján  

                                                      pokladník : Borsuk Miroslav

                                                 organizačný referent : Kollár Miroslav 

                                                         hospodár : Girašek Jozef

                                                           člen výboru :Jurčenko Michal

 

Účty kontroluje revízor : Girašek Tomáš  

                                       

Kontakt :                            Petruf Peter  

                                  predseda DHZ   Rožkovany       

                               mob.    0905 104 970

                                  peter1104@post.sk

 

 

 
Reklama