Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná schôdza 2007

9. 1. 2011

Správa o činnosti DHZ Rožkovany za rok 2007

 

Starý rok sa zišiel s novým rokom a aj my sme sa tu opäť zišli, aby sme zhodnotili našu činnosť v uplynulom období.

Naša organizácia má k dnešnému dňu 90 členov, z toho je 28 žien. Evidujeme piatich členov nad 70 rokov, ktorým náklady na členstvo hradí organizácia. Na prácu v DPO pripravujeme a v klube mladých požiarnikov pracuje 20 nových mladých členov, ktorých vedie p. Vinca. V uplynulom roku sa z DHZ odhlásili 3 členovia všetko ženy. Jeden člen má pozastavené členstvo.

Výbor v uplynulom roku pracoval v deväť člennom zložení. Zišiel sa na siedmich výborových schôdzach , kde riešil aktuálne problémy v zbore. Aj na činnosti výboru sa prejavila nová doba a to otvorenie trhu práce, keď sa výbor nemohol stretnúť pre neprítomnosť členov. Členovia výboru sa zúčastnili školenia rozhodcov a tiež jarnej a jesennej IMZ, ktoré sa konali v našej obci. Na jarnej sa p. Smetanka a p. Straka rozhodli ukončiť dlhoročnú prácu vo funkciách okrskového inštruktora a veliteľa a vo voľbách boli za veliteľa okrsku č.4 Rožkovany zvolený p. Fecko z DHZ Červenica a za inštruktora p. Petruf z nášho DHZ. Žiaľ v máji sme sa navždy rozlúčili s p. Strakom dlhoročným okresným funkcionárom DPO Sabinov naším kolegom a priateľom. Poprosil by som vás, aby sme si minútou ticha uctili jeho pamiatku.

Organizácia pracovala s financiami od OcÚ vo výške 75 000,- Sk. Hneď na začiatku roku sme dali požiadavku na úrad o zakúpenie nových hadíc, sacieho koša . záchranného lana, ručného svietidla, rozdeľovača, ktoré sme aj zakúpili.

Výcvikový rok začal strojník od zimovaním techniky a prípravou vyzbroja a výstroja na zásah. Previezlo sa nove vozidlo CAS 25 od HaZZ Lipany, ktoré bolo vymenené za staré, ktoré sa pokazilo. Pri upratovaní zbrojníc, úprave okolia a oprave techniky sme odpracovali 200 brigádnických hodín. Po dlhých rokoch sa konečne vymaľoval klub. V rámci športového dňa pri príležitosti MDD sme predviedli ukážkové cvičenie útokom od cisterny. Naši členovia pomáhali občanom v prečisťovaní upchanej kanalizácie za pomoci cisterny. Pán Vinca vybavil a zorganizoval exkurziu v PÚ USS Košice, kde naši mladý členovia mohli vidieť najmodernejšiu požiarnu techniku, ktorú si mohli aj vyskúšať. Taktiež zorganizoval výlet pod názvom „ Poznaj svoj kraj" ktorého sa zúčastnilo 10 členov. Pánovi Vincovi Viktorovi sa chcem poďakovať za jeho aktivitu a za to, že pripravil družstvá na súťaž. Viktor nie je členom výboru, ale len v tomto roku sme s ním o vstupe do výboru rokovali dva krát,

minulého roku tiež ale také podmienky aké si on dáva sa nedajú splniť. Na poslednej výborovke sa výbor uzniesol, že to sním už nebude skúšať. Kto s ním spolupracoval vie, že je to ťažké.

Súťažný rok sme začali previerkou v Dubovici dňa 20.5.2007 , kde naši muži obsadili druhé miesto časmi p.ú. 28,44 štafeta 91,44 a ženy tiež druhé miesto keď dosiahli tretiu najlepšiu štafetu v okrese časom 105,22. Na okresnej súťaži v Brezovici dňa 17.6.2007 muži obsadili piate a ženy deviate miesto. Ženy na súťaž pripravovala sl. Martina Hudá. Iróniou je, že sa ženám nepodaril ani jeden útok. Všetky dostali štatút neplatný pokus. Muži nad 35 rokov si svoje sily zmerali na súťaži v Jak. Voli dňa 10.6.2007, kde obsadili druhé miesto. Vo vyhodnotení zábavných kategórii, čo je tradičné spestrenie tejto súťaže, naši veteráni obsadil prvé miesto v kategórii najstaršie družstvo súčtom rokov 456 a tiež družstvo najťažšie váhou 851 kg. Rudolf Smetanka bol druhý najstarší účastník a Nehila Jordán tretí najťažší.

V celom okrese Sabinov sa muži umiestnili svojimi výsledkami na 6. a ženy na 11. mieste. OVŠ na svojom zasadnutí navrhol ponechať v našom okrese kategóriu dorastenci, hoci ju republikový snem zrušil .Dorastenci sa zišli 26.5.2007 v Nižnom Slavkove , kde obsadili 10. a dorastenky 3. miesto. Kamil Vinea tu získal 2.výkonostnú triedu časom 16,00. Klub mladých požiarnikov sa zúčastnil okresnej súťaže v Nižnom Slavkove a chlapci tam obsadili 11. miesto a dievčatá 12. miesto. Výcvikový rok sme ukončili zazimovaním techniky, odložením základne a nádrže.

V novembri sme v spolupráci s OV DPO Sabinov navštívili p. Floriána Bucka a odovzdali sme mu medailu Zaslúžilý člen DPO. Túto medailu si nemohol prevziať na slávnostnom odovzdávaní pre zdravotné problémy . Je to najvyššie vyznamenanie aké môže dobrovoľný hasič získať.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí svojou pomocou prispeli k úspešnému chodu našej organizácie. Vďaka patrí aj pánovi starostovi a pánom poslancom za ich pomoc a porozumenie pre našu prácu.