Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná schôdza 2008

9. 1. 2011

Správa o činnosti DHZ Rožkovany za rok 2008

 

 

Vážené hasičky, hasiči milý hostia,

 začal sa nový rok a my sme sa tu zišli, aby sme zhodnotili našu činnosť od posledného výročného valného zhromaždenia.

 Uplynulý rok bol z môjho pohľadu veľmi úspešný.

   Začali sme už tradične odzimovaním techniky a uprataním zbrojníc. Vymenili sa fabkové vložky na dverách garáži a klubu za bezpečnostné. Každý člen výboru má jeden kľúč, ktorým  otvorí všetky tri zámky a prevzal ho oproti podpisu. Je zodpovedný za škody vzniknuté jeho stratou. Kópia kľúču sa dá vyhotoviť iba  s bezpečnostnou kartou, ktorá je na obecnom úrade, kde je tiež jeden kľúč.

   Počas sviatkov Veľkej noci naši členovia boli ako stráž Božieho hrobu.

   Z prostriedkov obce bola zakúpená nová zástava zboru a socha sv. Floriána. Ich posviacka bola dňa 4.5.2008 na sviatok sv. Floriána,  počas sv. omše , ktorá bola obetovaná za zdravie všetkých členov.  V sobotu pred posviackou bola v obecnom rozhlase prečítaná relácia  o sv. Floriánovi, kto to vlastne bol, a tiež o úlohách a význame Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Po omši bolo ukážkové cvičenie s útokom od cisterny a z vodného zdroja. Po slávnosti sme sa zišli v klube, kde nám starosta vyslovil poďakovanie a poprial veľa úspechov pod novou zástavou. Potom sme spoločne odišli zablahoželať p.  Floriánovi Buckovi k meninám a ukázať mu sochu a zástavu. V priebehu roka sa nám pre sochu podarilo vybudovať kaplnku v mure malej zbrojnice a všetci dúfame, že nás bude náš patrón ochraňovať.

   Pre našich najmenších členov „ Plameňákov „ sme zorganizovali výlet. Dňa 22.6.2008  sme sa zúčastnili sv. omše v Dóme sv. Alžbety v Košiciach a potom exkurzie v PÚ USS Košice, kde nám bola predvedená všetka technika. Deti si mohli sadnúť do všetkých áut a púšťať majáky a sirény do zbláznenia. My starší sme sa zaujímali o techniku a operačné stredisko. Deti najviac bavilo spúšťanie sa po  rúre spúšťadla. Po USS sme navštívili košickú záchranku, kde nám bolo ukázané vybavenie sanitiek a tiež sme  besedovali o prvej pomoci ako ju správne poskytnúť. Potom sme sa presunuli do metropoly Šariša. Tu sme navštívili stredisko linky 112. Sem sa nedostane každý a ďakujeme p. Čorbovi Jozefovi, že nás sem dostal a aj za besedu o používaní čísla 112. Po besede sme si priamo obzreli pracovisko, kde sedeli požiarnici, zdravotné sestry a bolo tam plno telefónov, obrazoviek a káblov. Pracovníci strediska nám pustili aj ukážky ako občania zneužívajú túto tiesňovú linku. Na  záver náročného dňa sme vykonali  exkurziu v Prešovskom požiarnom útvare. Pre niektoré deti aj cesta späť vlakom bola neskutočný zážitok, lebo väčšinou sa vozia autom.

   Minulý rok sa vyvárali blatníky na novej CAS-ke , ale nestihli sa vytmeliť a nastriekať tak sme to urobili až tento rok . Na začiatku roku sme sa starali o vozidlo CAS 25 a o PS 15 . V priebehu  roku sme z vlastných prostriedkov zakúpili PS 8 a PS 12 a vstúpili do jednania s OcÚ o kúpu novej striekačky pre športovú činnosť. Po obhajovaní našich požiadaviek na Obecnom zastupiteľstve, vysvetlení, že striekačky sme kúpili na tech. zásahy,  povodne a  hlavne aby sa nestalo, že sa striekačka na tréningu pokazí a nemáme inú, ktorú súrne potrebujeme k zásahu. Ďalej sme poslancom vysvetlili ako pokročili časy pož. útokov za posledné roky, na ktoré už so starou striekačkou nestíhame. Po prehodnotení všetkých pre a proti sa obec. zastupiteľstvo rozhodlo schváliť nám dotáciu na novú striekačku PS 19 upravenú na šport. Takže na budúci rok ak všetko dobre dopadne sa budeme starať o PS 8, 

PS 12 a PS 15,  ktoré budú na tech. zásahy a požiare a na súťaže budeme mať kvalitnú PS 19. Dúfam, že jej budeme bežecky stačiť.

Tohto roku sme nezaznamenali veľké požiare . Zasahovali sme iba pri požiari kontajnera   na Širňave a to 4 krát.

 Ďalej sme pomáhali občanom pri prebíjaní upchaných kanálov 4 krát a prepláchnutí   obecnej kanalizácie 2 krát.                                

Pri upratovaní zbrojníc, oprave techniky a údržby výstroja a výzbroja sme odpracovali 220 hodín.

     S prípravou na súťaže sme začali začiatkom mája . Dňa 25.mája sme organizovali okrskovú súťaž okrskov  Rožkovany a Lipany, kde naše ženské aj mužské družstvo obsadilo prvé miesto a postúpili na okresné kolo. Počas vyhodnotenia súťaže boli našim členom odovzdané  medaile Za príkladnú prácu a to : Jozef Nehila ; Dušan Lipovský ; Viktor Vinca ; Michal Jurčenko ; Marek Rozkoš ; Martina Huda

             Za zásluhy  :  Koscelník Jozef ; Girašek Jozef ; Petruf Peter  

Stužky za vernosť : Za 60 rokov  Jozef Hardoň

                                Za 50 rokov  Verešpej Vendelín

                                Za 10 rokov   Duľa Ján ; Marhevka Karol ; Ščerba Jozef st.

   30. mája sa naše plameňáčky   zúčastnili súťaže v Peč. Novej Vsi a umiestnili sa na 9. mieste .

 31.mája bola súťaž dorastencov v Hubošovciach kde sme boli piatý.

Okresné kolo bolo v Šar. Michaľanoch dňa 8.6.2008 a muži tu obsadili 6. miesto a ženy 2. miesto.

Okresné kolo mužov nad 35rokov bolo v obci Jakubovany dňa 15.6.2008, kde naši starý páni, ako ich voláme, obsadili po 3. a 2.miestach konečne  miesto prvé a postúpili na Šarišký pohár do obce Sveržov v Bardejovskom okrese. 16. ročník pohára sa  konal dňa 27.7.2008 , kde naši reprezentanti obsadili 2. miesto časom 24.71 a od prvého miesta ich delilo 0.2 sekundy. Prvé miesto obsadili Niž. Ružbachy časom 24,51.

Naše družstvo mužov sa zúčastnilo pohárovej súťaže v Ľutine a umiestnili sa na 2. mieste.

V našej družobnej organizácii zo Svidníka  sme sa zúčastnili dva krát súťaže a to O pohár primátora kde sme boli 8. a na súťaži o Pohár predsedu DHZ Svidník so strojmi PS 8. Tu sme obsadili 3. miesto.

Súťaž  so starým strojom PS 8 sa nám zapáčila a partia starých pánov, ktorá bola mimochodom najdisciplinovanejšia čo sa týka prístupu k  tréningu, sa zúčastnila  súťaže v obci  Lipovce, kde sme obsadili 4. miesto.     

 

Na záver sa chcem poďakovať p. starostovi  a pánom poslancom za ich spoluprácu a pochopenie pre našu činnosť.  Ďalej všetkým tým našim členom , ktorí sa podieľali na chode našej organizácie. Nechcem ich menovať, aby som na niekoho nezabudol, veď každý vie akým dielom prispel . Ale apelovať chcem na tých, ktorí sú ľahostajní k činnosti zboru, aby zmenili svoj prístup a zapojili sa do práce. Účasť na tréningu, súťaži a výročnej schôdzi  nie je celá činnosť  dobrovoľného hasiča. Výbor DHZ má činnosť organizovať, koordinovať  a nie všetko robiť sám.    

 Rozlúčil by som sa slovami p. Popoviča , jedného z prvých predsedov nášho zboru :

Robme tak, aby pokolenie, ktoré príde po nás, videlo že zbor v Rožkovanoch pracoval a prosperoval v každom čase.