Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná schôdza 2009

9. 1. 2011

Správa o činnosti DHZ Rožkovany

za rok 2009

 

 

Vážené hasičky, hasiči milí hostia.

Rok z rokom sa stretol a aj mi sme sa tu opäť stretli , aby sme zhodnotili svoju činnosť. Dobrovoľný hasičský zbor Rožkovany má k dnešnému dňu 97 členov z toho 30 žien. V klube mladých hasičov evidujem  10 Plameňáčok a 5 Plameňákov.

Zo zboru minulý rok vystúpilo 6 členov : Čekan Anton , Funtáľová Lenka , Haľková Zuzana, Novotný Andrej, Nehila Ján , Smetanková Miroslava

Do zboru sme prijali 12 nových členov : Bujňáková  Lucia, Ďurica Štefan, Jurášková Sandra, Kollár Miroslav, Koscelnik Jozef, Lipovský Vladimír, Maľarik Ján, Matvijová Mária, Patsch Dominik, Šarišský Filip, Vincová Michaela.

Organizáciu viedol deväť členný výbor v zložení : Predseda a tajomník : Petruf Peter

                                                                                 Podpredseda veliteľ :  Rozkoš Marek

                                                                                 Podpredseda preventívar : Jurčenko Michal

                                                                                 Strojník                      :      Nehila Ľuboš

                                                                                 Pokladník                  : Čekanová Lucia

                                                                                 Revízor                     : Šarišský Dominik

                                                                                 Ref. Žien                 : Kostolníková Zuzana      

                                                                                 Člen                        : Girašek Tomáš

                                                                                 Člen                        : Šlosár Róbert     

Uplynulý rok sme   začali od zimovaním techniky a uprataním zbrojníc a okolia.

Nepotrebný kovový odpad sme odviezli do zberu a peniaze sme zaevidovali v pokladni.

Počas sviatkov Veľkej noci naši členovia stáli ako čestná stráž Božieho hrobu.

Na   svätého Floriána sa konala sv. omša za všetkých hasičov. Čítania a prosby čítali slečny Lucia Bujňáková a Zuzana Čekanová. Po svätej omši sme chceli ísť pogratulovať nášmu bratovi Floriánovi Buckovi , ale jeho zdravotný stav sa zhoršil a bol hospitalizovaný v nemocnici, tak že gratuláciu prijal iba po telefóne.

Na požiadanie starostu sme v jari a v jeseni vykonali technické výjazdy z vozidlom CAS za účelom prepláchnutia obecnej kanalizácie a tiež tri výjazdy, keď sme pomáhali občanom prebiť upchanú kanalizáciu.

Počas birmovky naši členovia zabezpečovali organizátorskú činnosť ohľadne dopravy a uzatvorenia ulíc.

V malej zbrojnici sa upravila elektroinštalácia a dorobilo sa svetlo k soche sv. Floriána. Dňa 2.júna nastal pre všetkých zanietených hasičov sviatok. Vo večerných hodinách sme priviezli novú športovú striekačku   PS 19.

Naši členovia sa zúčastnili školenia rozhodcov , jarného a jesenného inštruktážno – medodického zamestnania. 

Začiatkom mája sa nám začal výcvikový rok  prípravou družstiev na reprezentáciu obce.

Dňa 24.5. 2009 sme sa zúčastnili obvodovej súťaže v Ďačove, kde muži obsadili štvrté miesto a ženy miesto prvé, ktoré im zaručilo postup na okresné kolo.Rezentovali nás : Marcela Požonská, Ivana Bakošová, Mária Duľová, Veronika Matvijová, Martina Koscelniková, Gabriela Bakošová, Sandra Jurášková , Lucia Bujňáková

Muži : Viktor Vinca, Dominik Šarišský, Lukáš Huňady, Tomáš Girašek,  Miroslav Bakoš

Ľuboš Nehila, Marian Čuba, Jozef Daňko.

29.5.2009 našu obec na okresnej súťaži v Šar. Dravcoch v kategórii žiačky alebo ako mi ich voláme „ Plameňáčki „ reprezentovalo družstvo, ktoré získalo druhé miesto. Súťažili :

Lívia Petrufová, Mária Lipovská, Ivana Bartková, Kristína Lipovská, Natália Bucková, Zuzana Čekanová,  Lucia Bujňáková, Kristína Nehilová , Ingrid Kamencová, Klárka Knutová, Ulrika Duľová   

Dňa 30.5.2009 sa konala okresná súťaž hasičského dorastu v Šar. Michaľanoch, kde naše dorastenky obsadili druhé miesto boli to Vincová Michaela, Kicková Lucia, Daňková Mária,  Jurašková Sandra, Matvijová Monika, Bujňáková Lucia, Matvijová Mária, Duľová Mária,  Bakošová Gabriela,

30.5.2009 sa naše družstvo zúčastnilo nočnej pohárovej súťaže v Svidníku, kde sme obsadili piate miesto. Ale skúsenosti pri útoku konanom za úplnej tmy, keď jeden nevidí druhého sme získali bohaté.

Dňa 7.6.2009 sa družstvo žien, už s novou striekačkou zúčastnilo okresnej súťaže v Ražňanoch , kde obsadilo druhé miesto a postúpilo na Šarišský pohár . O umiestnenie sa zaslúžili Marcela Požonská, Mária Daňková, Mária Duľová, Mária Matvijová, Sandra Jurášková, Gabriela Bakošová, Lucia Bujňáková, Zuzana Koscelníková, Lucia Kicková

14.6.2009 sa konalo okresné kolo mužov nad 35 rokov v obci Torysa. Naši reprezentanti konečne prelomili smolu v umiestnení , keď sme v tomto roku z okresných súťaží mali tri druhé miesta a konečne Rožkovany vyhrali. K víťazstvu im veľmi pomohla nová striekačka, ale aj podpora v obecenstve, kde bol aj zakladajúci člen tohto družstva pán Florián Bucko, ktorý nás  svojim príchodom  podporil a starí páni druhý rok po sebe vyhrali túto súťaž a tiež postúpili na Šarišský pohár. V družstve boli Nehila Jordan, Petruf Peter, Nehila Jozef, Girašek Jozef, Smetanka Rudolf, Rozkoš Marek,Vinca Viktor, Smetanka Matúš ,  Lipovský Dušan.

Naše družstvo žien , hoci obsadilo druhé miesto na okresnom kole, reprezentovalo okres Sabinov na krajskom kole v Svidníku dňa 25.júla, lebo družstvo Jarovnic odrieklo účasť. Štvrté miesto na krajskom kole je veľmi dobré umiestnenie. Reprezentovali nás :  Marcela Požonská , Mária Duľová, Martina Koscelniková, Veronika Matvijová, Lucia Kicková, Zuzana Koscelniková, Ivana Bakošová, Michaela Vincová. 

Dňa 16.8. sme odišli dve družstvá reprezentovať našu obec a okres Sabinov na Šarišský pohár, ktorý sa konal v obci Vislanka okr.Stará Ľubovňa. Keď sme ráno odchádzali netušili sme s akou radosťou sa budeme vracať. Družstvo mužov nad  35  rokov aj žien vyhralo tento pohár a dokonca ženy utvorili rekord okresu. Reprezentovali nás : Hudá Martina, Matvijová Veronika, Koscelniková Martina, Požonská Marcela, Duľová Mária, Kicková Lucia, Daňková Mária, Koscelniková Zuzana za mužov Kollár Miroslav, Petruf Peter, Nehila Jordán, Smetanka Matúš, Smetanka Rudolf,  Nehila Jozef, Rozkoš Marek, Vinca Viktor.

Z pohárových súťaži sme obsolvovali pohár v Hbošovciach dve družstvá , Ľutine tri družstvá , pohár  primátorá mesta Svidník dve družstvá a pohár predsedu DHZ  Svidnik s PS 8 jedno družstvo.

Dňa 13.9. sme usporiadali súťaž so strojmi PS 8 za účasti osem týmov . Našim sa veľmi nedarilo obsadili sme ôsme respektíve štvrté miesto.

Dňa 2.10. sa naši Plameňáci zúčastnili jeseného braného behu v obci Torysa. Po dlhšej  

dobe sme postavili aj chlapcov, ktorý obsadili posledné miesto , ale boli najmladší deväť ročný a súťažili so šesnásť ročnými a ich víťazstvá ich len čakajú. Dievčatá obsadili miesto tretie .Súťažili : Lívia Petrufová, Mária Lipovská, Ulrika Duľová, Kristína Lipovská, Klárka Knutová, Ivana Bartková  chlapci : Matvija Slavo, Kollár Martin, Kollár Štefan, Petuf Damián

Bartko Dávid

Naši členovia sa v priebehu roka zapojili aj do preboru jednotlivca, kde sme získali :

                                                                                         Marián Čuba              3 VT     17,68

                                                                                         Peter  Petruf               1 VT     13,73

                                                                                          Mária Duľová           1 VT     17,52

                                                                                  Mich. Vincová          3 VT     20,49

                                                                                  Gabriela Bakošová   3 VT     21,50 

Chcel by som ešte vyzdvyhnúť prístup k tréningom slečien Bujňákovej Lucii a Márii Duľovej , ktoré neabsentovali ani na jednom tréningu a bolo ich asi 30.  Celkové najlepšia docházka na výcvik bola ako tradične u starých pánov. 

V mesiaci september a október sme vykonali preventívne protipožiarné kontroly v 283 obytných budovách a zistili sme 18 závad, ktoré boli zaevidované a občania boli upozornený na ich odstránenie.

26.9.2009 sme sa zúčastnili okrskového taktického cvičenia v obci Jakubová Voľa , ktorého úlohou bolo preveriť vyhlásenie poplachu v jednotlivých DHZ- kách, čas dojazdu  jednotiek a schopnosť vytvoriť v spolupráci s ostatnými jednotkami diaľkovú dopravu vody na doplňanie cisterien v prípade veľkého požiaru. Cvičenie splnnilo svoju úlohu , hoci boli nejaké nedostatky ale nato cvičenie je aby sme ich odstránili a neopakovali sa.

V polovici roka sme spustili intrnetovú stránku DHZ Rožkovian na ktorej sú základne informácie o zbore, aktuálne oznamy, výsledky súťaži a množstvo fotografii z akcii poriadaných organizáciou.

Ďalej by som sa chcel poďakovať : p .Nehila Jordán, Nehila Jozef a Kravec Jozef  st., ktorí svojpomocne  zhotovili vozík na prevoz striekačky. Pán Kollár Miroslav nám zhotovil novú základňu, hoci bol členom iba dva mesiace hneť videl, že stará sa už rozpadáva.   

Materiál zabezpečil spolu s Nehilom Jordánom.

V máji sa nám pokazila vodná pumpa a chladič na vozidle CAS . Na oprave sa podieľali Nehila Jozef , Nehila Jordán, Ščerba Ján a Girašek Jordán.    

Nesmiem zabudnúť na výbor DHZ , ktorého členovia si plnili svoje povinnosti čo je vidieť aj na výsledkoch a chode organizácie.

No a najväčšia vďaka patrí p. starostovi obce a pánom poslancom. Bez ich pochopenia pre našu činnosť  a podpory , by sme nedosiahli to čo sme dosiahli. 

V závere by som sa chcel   ešte raz poďakovať všetkým členom, aj tým ktorých som nespomenul, veď mi všetci tvoríme organizáciu  a všetci sa podieľame na jej chode na jej úspechoch ale aj neúspechoch.

Rozlúčil by som sa citátom veľkej osobnosti dobrovoľného hasičstva Miloslava Schmidta :

Nie sme hasiči preto, že nosíme uniformy, my sme hasiči preto, že sme ľudia veľkého srdca, ľudia , ktorí s láskou a veľkou obetavosťou pomáhajú blížnym, spoluobčanom, keď je ohrozený ich život, majetok obce , mesta, spoločnosti.