Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná schôdza 2010

9. 1. 2011

Správa o činnosti DHZ Rožkovany za rok 2010

 

 

 

Vážené hasičky, hasiči milí hostia.

Presne do roka a do dňa sme sa tu zišli, aby sme zhodnotili svoju činnosť za uplynulé obdobie a naplánovali úlohy a vytýčili si ciele na nasledujúci rok.

V roku 2010 si Dobrovoľný hasičský zbor v Rožkovanoch pripomenul 85 výročie svojho založenia a k 31.12.2010 má  98 členov z toho 32 žien. Mladých hasičov evidujeme 21 z toho 12 dievčat.

Uplynulý rok sa začal pre nás už tradične od zimovaním techniky  jej prípravou na zásah a uprataním zbrojníc. Strojníci sa starajú o vozidlo CAS 25  a striekačky  PS 19, PS 15, PS 12  a 2 krát PS 8.

Dňa 27.03.2010 sme sa navždy rozlúčili s naším najstarším členom bratom Jozefom Hardoňom. Do zboru vstúpil roku 1936  a vytrval v ňom neuveriteľných 74 rokov. Poprosím Vás aby sme si jeho pamiatku uctili chvíľkou ticha. 

2.mája sa naši členovia zúčastnili výstupu k soche sv. Floriána na vrchu Čergov.

Na deň hasičov sviatok sv. Floriána  bola odslúžená sv. omša za zdravie všetkých hasičov a za večný pokoj všetkých zomrelých.

Na futbalovom ihrisku sme rozdelili plechový sklad na dve časti a tým nám vznikol priestor na uskladnenie  prekážok na štafetu . Druhá časť je pre futbalistov a tým už nebudú vznikať spory o poriadok v plecháči.

Naši členovia sa zúčastnili jarnej a jesennej IMZ a tiež školenia rozhodcov pre hasičské  súťaže.

Najväčšou akciou tohto roku bol spoločný  výlet s DHZ Červenica na Hasičskú nedeľu do Martina , ktorého sa zúčastnilo 16 dospelých a 6 detí z Rožkovian.

V skanzene slovenskej dediny, kde sa akcia konala, bol bohatý výber podujatí, ktoré sme mohli navštíviť.

Slávnostným pochodom a nástup so zástavou nášho zboru sa začala oslava Dňa hasičov. Mohli sme sledovať súťaž s modernou technikou,  ale aj ručnými striekačkami. V areáli sa nachádzala výstava historických heliem, starých vozidiel a striekačiek,  parná striekačka, moderné vozidlá. Boli tam ukážky psov záchranárov , záchranárov v spolupráci s helikoptérou, no bolo si z čoho vybrať a aj návšteva historických domčekov, školy či klasickej starej krčmy stáli za to. Najväčšou atrakciou pre deti bol kúpeľ v ľahkej pene.

Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v Martine, kde sme si prezreli centrum mesta, navštívili sme hasičský dom, kde sme deťom vysvetlili ako vznikol, ako sa financoval a na čo slúži teraz. Samozrejme kto bol na kurz v Martine vie, že sme nemohli obísť ani Čiernu pani. Byť v Martine a nenavštíviť Národný cintorín by bolo asi hriechom. Aj naše kroky smerovali tým smerom a deťom sme ukázali kde našli miesto svojho posledného odpočinku velikáni Slovenska akými boli napr. zakladateľ hasičstva na Slovensku Miloslav Schmidt, M. Kukučín, J.  Farncisci, J. Kráľ, J. Smrek a mnoho ďalších Slovenských buditeľov.     

 

 

 

Na obecných slávnostiach náš zbor dostal cenu obce za pomoc občanom a reprezentáciu obce.

Začiatkom júna aj našu obec postihli záplavy, keď sa z vybrežila rieka Torysa. Naši členovia pomáhali postihnutým občanom čerpať vodu zo zaplavených priestorov.

Na zásahy sme použili 4 striekačky a vozidlo CAS 25. Za pomoc občanom sme obdŕžali Ďakovný list od prezidenta DPO SR p. Minárika.  

Zúčastnili sme sa stanového tábora , ktorý pripravilo DHZ Červenica. Počas pobytu sme mali turistický pochod na Homolku, táborovú olympiádu a mnoho ďalších sprievodných podujatí ako napr. streľba zo vzduchovky, futbal a iné.

Z vyzbroja sme zakúpili novú sadu hadíc, nové prúdnice a z výstroja sme  na záver roka    kúpili aj štyri sady vychádzkových uniforiem z toho jednu ženskú.   

Dňa 16.5.2010 sme sa zúčastnili previerok pripravenosti v obci Milpoš , kde ženy obsadili prvé miesto hoci mali neplatný pokus na  požiarnom útoku a muži miesto tretie. Treba pripomenúť, že poveternostné podmienky boli najhoršie na aké si pamätníci spomínajú. Víťazstvom na obvodovom kole sme mali právo účasti na okresnej pohárovej súťaži ale nedokázali sme postaviť ženské družstvo.    

 28.5.2010 nás naši „ Plameňáci „ reprezentovali na okresnej súťaži v Brezovici kde dievčatá obsadili miesto druhé a chlapci miesto deviate.

Muži nad 35 rokov si so súpermi zmerali sily v Bodovciach na okresnej súťaži dňa 6.júna a obsadili miesto druhé.     

So súťaži na ktorých sme sa zúčastnili spomeniem ešte súťaže vo Svidníku a to Pohár primátora , pohár predsedu DHZ so strojmi PS 8, nočnú súťaž, ktorú sme vyhrali, pohár obce Jakovany a pohár obce Lipovce .

Dňa 9. septembra sme usporiadali druhý ročník súťaže o pohár obce Rožkovany so strojmi PS 8 kde sme obsadili miesto 4. respektíve 7. 

Na záver mi nedá, aby som sa nezamyslel nad  výsledkami našej práce. Keď som pred rokom hodnotili naše výsledky, čítal som to s hrdosťou lebo to bolo veľmi dobré čítanie a boli sme radi a plný plánov zopakovať to aj v nasledujúcom roku ,ale čas, žiaľ ukázal,

že to nebude také ľahké.

Výbor v spolupráci s obcou nám  zabezpečil  modernú techniku, výstroj a výzbroj ale ľudí už zabezpečiť nedokážeme. Ak nedokážeme obetovať svoj voľný čas na tréningy , ak nebudeme dobrá partia a hlavne nebudeme chcieť reprezentovať obec tak potom je všetka snaha výboru a trénerov je zbytočná a nemá zmysel.

Koncom tohto roka budú voľby do orgánov DPO a výborov DHZ. Treba porozmýšľať  nad vhodnými kandidátmi, ale hlavne aby kandidáti mali záujem pracovať v prospech obce a DHZ , aby si stanovili ciele , ktoré chcú dosiahnuť.

Terajšiemu výboru sa veľa vecí podarilo dosiahnuť. Spomeniem napr. novú striekačku, hadice , prúdnice, rozdeľovač, kaplička a socha  sv. Floriána , zástava, pravidelnú pohárovú súťaž, uskutočnili sme dva celodenné výlety, dosiahli sme aj skvelé výsledky ale zdá sa že to nestačí, a treba hľadať nové spôsoby ako dotiahnuť mladých k hasičine  a reprezentácii obce, lebo sa zdá , že mladí  strácajú záujem vstúpiť  do zboru a aktívne v ňom pracovať.       

 foto :dhzrozkovany.rajce.idnes.cz/Vyrocna_sch_dza_2010/