Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná schôdza 2011

18. 12. 2011

Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Rožkovany za rok 2011

 

Vážené hasičky , hasiči milý hostia .

Začiatkom tohto roku sme sa zišli, aby sme zhodnotili rok 2010 a stretávame sa druhy krát v tomto roku , aby sme zhodnotili rok 2011.

Naša organizácia má k dnešnému dňu 103 členov z toho 28 žien. V klube mladých hasičov pracuje 20 dievčat.

Výcvikový rok sme začali od zimovaním techniky , ktorú strojník previedol koncom marca.

9.4.2011 sme sa zúčastnili okrskového taktického cvičenia v obci Miľpoš, kde sme precvičovali diaľkovú dopravu vody , prácu s penou, optické signály , komunikáciu a velenie cez vysielačky.

Členovia výboru sa zúčastnili jarnej a jesennej IMZ a školenia rozhodcov pre hru Plameň a PP DHZ.

Súťažiť sme začali 14.5.2011 v obci Ďačov, kde sme sa zúčastnili obvodového kola . Muži aj ženy sa umiestnili na druhom mieste v rámci okrsku Rožkovany.

Dňa 27.5.2011 sa dva družstvá Plameňáčok zúčastnilo okresnej súťaže v Brezovici. Staršie dievčatá získali miesto prvé, keď medzinárodnú disciplínu CTIF útok mali časom 48,41 lepšiu o 5, 37 sekundy ako najlepší chlapci. Mladšie dievčatá obsadili 9 miesto.

28.5 2011 nás dorastenci reprezentovali na okresnej súťaži v obci Krivany a umiestnili sa na 9.mieste.

Okresné kolo dospelých 29.5.2011 usporiadala naša obec a naše družstva obsadili muži miesto 9 a ženy 10 .

Dňa 5.6.2011 sa muži nad 35 rokov zišli v Pečovskej Novej Vsi, kde časom 20,29 získali prvé miesto a postúpili na Šarišský pohár. Boli tiež najstaršie družstvo, druhé najťažšie, mali najstaršieho člena aj dvoch najťažších.

Dňa 7.8.2011 v rámci prípravy na Šar. Pohár sme sa zúčastnili osláv 85 výročia hasičstva vo Svidníku, kde sme na súťaži obsadili 3. miesto.

Dňa 20.8.2011 náš okres reprezentovali muži nad 35 rokov na Šarišskom pohári v obci Vyšný Mirošov, kde časom 19,94 obsadili výborne druhé miesto.

18.9.2011 sme zorganizovali už tretí ročník súťaže O pohár obce Rožkovany so strojmi PS – 8.

Naše družstvá obsadili miesta 5 a 8.

7.10.2011 sa dve družstvá plameňáčok zúčastnili jesenného branného behu v Toryse, kde obsadili miesto 5 a 11.

8.10. 2011 sme sa zúčastnili na prvom ročníku Červenického hasičského osemboja . Táto súťaž nás preverila po všetkých stránkach našej odbornosti . Súťaž pozostávala z 8 disciplín na ktoré sa presúvalo behom alebo autom. Okruh mal asi 2.8 km. Súťažilo sa v rýchlosti ustrojenia, streľbe zo vzduchovky, prechode po lane, využitie ejektoru , sanie z 2,5 m. hĺbky, plnenie suda pomocou vedier, prvej pomoci a útoku od hydrantu. V konkurencii 5 družstiev sme obsadili prvé miesto.

Súťažný rok sme ukončili halovou súťažou o Pohár primátora mesta Lipany, kde nás reprezentovali tri družstvá dievčat a obsadili 3,9,11 miesto.

 

Šesť krát sme pomáhali obci a občanom pri upchatých kanalizáciách.

Aj tento rok sme opravovali vodnú pumpu na CAS – ke , tak že sme sa rozhodli naplniť chladič nemrznúcou zmesou, aby cez zimu pumpa nehrdzavela. Za opravu vdačíme p. Girešekovi Jozefovi.

Jozef Kravec ml. nám vyrobil kolovrátok na stáčanie hadíc, čo nám veľmi uľahčilo skladanie základne pred útokom.

    Vykonali sme preventívne protipožiarné kontroly v 6 malých prevádzkach , pri ktorých neboli zistené vážne nedostatky.

S divadielkom Úsmev sme zorganizovali výlet pod názvom čistenie studničiek, kde sme vyčistili okolie troch studničiek v našom chotári.

Na sv. Floriána sme mali deň otvorených dverí, kde sme mali besedu zo žiakmi základnej školy a škôlky. Bola odslúžená sv. Omša za zdravie všetkých hasičov.

Na MDD sme v spolupráci s kultúrno športovou komisiou pripravili športový deň pre deti.

Tohto roku nás reprezentovali :

Plameň : Staršie dievčatá :

Lívia Petrufová, Mária Lipovská, Kristína Lipovská, Ivana Bartková, Martina Semančíková, Klára Knutová,Ulrika Duľová, Kristína Nehilová, Lívia Šulíková, Bianka Šulíková

Plameň : Mladšie dievčatá :

Veronika Čekanová, Erika Futejová, Adriána Verešpejová, Mirka Bucková, Lukrécia Haľková, Ema Ivanová, Alena Džubáková, Anna Mária Novická, Júlia Varhoľáková,

Sabinka Šulíková

Dorastenci:

Patrik Verešpej, Michaela Vincová, Hoza Jozef, Hoza Slavomír, Lipovský Peter, Brozman Patrik,Gáll Richard,Zborovjan Lukáš, Urban Michal

Ženy :

Natália Bucková, Lucia Čekanová, Michaela Vincová, Michaela Verešpejová , Júlia Marhevková, Alžbeta Futejová, Mária Duľová, Lucia Bujňáková

Muži :

Viktor Vinca, Ľuboš Nehila, Dominik Šarišský, Filip Šarišský, Michal Jurčenko, Andrej Štvarták, Tomáš Girašek, Marek Marhevka

Muži nad 35 rokov :

Rudolf Smetanka, Matúš Smetanka, Jozef Nehila, Marek Rozkoš, Jordan Nehila, Viktor Vinca, Peter Petruf, Dušan Lipovský, Jozef Koscelník, Miroslav Kollár , Jozef Girášek

 

Na záver sa chcem poďakovať všetkým , ktorí svojou troškou prispeli k reprezentácii obci a podľa môjho názoru aj k úspešnému chodu organizácie.

Samozrejme vďaka patrí aj pánom poslancom a pánovi starostovi. Bez ich podpory a pochopenia by sme sa nemohli rozvíjať a napredovať.

Želám Vám krásne prežitie tohtoročných vianočných sviatkov a aby ste úspešne a v zdravý privítali a vstúpili do roku 2012.

Foto:dhzrozkovany.rajce.idnes.cz/Vyrocna_sch_dza_2011/